NAPLÓ-SZILÁNKOK

HU
(Móricz 1924 - 1925)
Koltai Róbert önálló estje | BEMUTATÓ: 2012. december 09. | IDŐTARTAM: 120 PERC

SZEREPOSZTÁS

Móricz: Napló-szilánkok 1924-1925
Koltai Róbert önálló estje két részben

Szerkesztette: B. Török Fruzsina
Színpadra alkalmazta és előadja: Koltai Róbert
Hangfelvételről közreműködik: Molnár Piroska, Kertész Péter, Úri István, Szirtes Balázs
Művészeti tanácsadó: Lukáts Andor


BŐVEBBEN KEVESEBB

A Napló-szilánkokról

"Móricz Zsigmond naplója a gyónásnál is több: élveboncolás. Heroikus harc szeretteivel és önmagával - a szerelemért. A szerelemért és a végtelen munkáért. A közel ezer oldalas, 1924-25-ben írt naplóból lenyűgöző, eddig ismeretlen Móricz kép tárul elénk. Küzdelmes évek a művészi szabadságért és az írói létért. Szívdobogtatóan felzaklató izgalmas olvasmány. Móricz varázslatosan és gyakran önmagát sem kímélő kegyetlenséggel ír. Legnagyobb meglepetésemre a műből az ördögi humor és az irónia sem hiányzik. Amikor megismertem B. Török Fruzsina szerkesztő színpadra szánt munkáját arra gondoltam, ha a közönségre csak fele akkora hatással lesz a mű, mint rám, már akkor is katartikus színházi estének leszünk részesei. A közös munka eredményeként, - 2011 decemberében - a Sanyi és Aranka Színház közönsége elé állhatok a Naplóból készült kétrészes estemmel. Kiváló kollégáim - Molnár Piroska, Kertész Péter, Úri István és Szirtes Balázs - hangjukkal lesznek jelen."
Koltai Róbert


„B. Török Fruzsina a 2010-es könyvhét legnagyobb szenzációjából, Móricz Zsigmond Naplók 1924-1925 című kötetéből készített egész estés monodráma-változatot. A szöveg a Móricz-napló egyetlen történetére, a családi tragédiához vezető, Simonyi Mária iránt fellobbant színésznő-szerelemre koncentrál. B. Török Fruzsina a Cséve Anna gondos filológiai munkájának eredményeként kiadott kötet szövegeit kiegészítette a húsz éve házasságban élő író életében kulcsszerepet játszott művésznő néhány levelével.”
Karsai György


„Koltai Róbert (...) saját pályáján új állomáshoz érkezett. Midőn a Napló-szilánkok Móricza befejezésül – minden tragédia, veszteség, boldogtalanság felett – euforikusan világgá kiáltja, hogy számára az írásnál nincs semmi fontosabb, éltetőbb, akkor a színész félreérthetetlenül vallja ki: ő maga ugyancsak ezt gondolja a színházról, színjátszásról.”
Tarján Tamás

RÉSZLETEK KRITIKÁKBÓL:

„Kitűnő színész Koltai Róbert, folyamatos jelenléte hiányzik a színházi palettáról. Olvasópult előtt ül, el-elszakad a papírtól, pozíciójával maga felé billenti színész és szerep dichotómiáját. Ha hangjátékként hallgatnánk-a további szereplők hangbejátszásban szólalnak meg-inkább azonosíthatnánk a szereppel. Ha kívülről mondaná, akkor is. Így finom távolságtartás jön létre a színész és az alkatilag, habitusában mokány fizikumában mégiscsak megidézett Móricz között. Egyszerre láttatja az író lelki tortúrájának színét és visszáját. A se menni, se maradni döntésképtelenséget. A Janka-féle szeretve gyűlölt abroncsot. A napi háromszori hezitálást, amikor reggel, délben és este Máriához küldött levelekben csapong elhidegülés és fölgerjedés, szakítás és újrakezdés között. Beleéli magát Móricz lelkiállapotába, követi érzelmi hullámait, földühödik a nevében, egy alkalommal a drasztikum hevét is közvetíti, de a sorok között bujkáló komikum sem kerüli el a figyelmét, amikor észreveszi a gyöngeség, az öncsalás, a kicsinyesség mozzanatait, a feleség kalodát állító zsaroló ragaszkodását és a hidegen hallgató ideál valószínűsíthető közömbösségét vagy számító manőverezését. A két nő közül csak Janka szólal meg Molnár Piroska átfűtött hangján, egyszerre érzékeltetve az asszony hatalmi potenciáját és kiszolgáltatottságát. S az egész mögött ott van Móricz, az író, aki küszködve, szállodákba és vidékre menekülve, a megélhetési robot és a megcélzott halhatatlanság végletei között enged az íráskényszernek, körmöl nap nap után naplót, leveleket, novellákat, s expressis verbis kijelenti, hogy az írás az összes nőnél fontosabb. Ez a mi szerencsénk."
Koltai Tamás (Élet és Irodalom)


„Koltai Róbert mint színész-rendező a monodrámán belül határműfajt választott: egy kopott asztalkánál ülve mindvégig felolvasás és szabad előadás határán tartja a szöveget. İgy a meggyötört-lázadó meghunyászkodó-vad szerető-papucsférj egy személyben: a naplóbejegyzések hangulatait nemcsak hangjával, de mimikájával, gesztusaival is pontosan követi, játéka fokozatosan sodorja magával hallgatóságát, nézőközönségét. Akár természetesnek is nevezhető, hogy ezen napló-szilánkok tükrében Móriczot egészen új, megrázóan – csalódáskeltően? – hétköznapi oldaláról ismerjük meg; Koltai Róbert színészi teljesítménye pedig azt is lehetővé teszi, hogy közel kerüljünk ehhez az emberhez s megrázó szerelmi történetéhez.”
Dr. Karsai György (mkb.hu)


„Páratlan élmény, csodálatos mondatok, de nem tudom úgy felidézni magamban ezt az estét, hogy ne valami keserédes hangulat jöjjön elő. A Móricz-dráma (Móricz drámája) magával ragad, nincsenek sallangok, a monológok közvetlenül hatnak. Koltai egyedül, félhomályban 2 x 50 percig egy kopottas széken ül, lábai közt fekete kottatartó, lapoz és olvas, peregnek az oldalak, katarzis.
A monodráma legnagyobb érdeme feszes dramaturgiája, a naplórészletekből kibontakozó szerelmi háromszög fordulatokban gazdag, tanulságai időtlenek: egy gajra ment házasság végnapjai elevenednek meg.
Koltai,  mint színész egészen új minőségben lép elénk: minden mondata él. Az első sorból nem lehet nem észrevenni, mennyire nem pusztán a szerepre és a szövegre fókuszál, hanem folyton kifelé is figyel, pásztázza, teszteli közönségét: interakciót keres. Ha tehetik, ne hagyják ki…”
Pais-Horváth Szilvia (nyugat.hu)
BŐVEBBEN KEVESEBB

A Naplókról röviden

A Naplók 1924-1925 című munkát Móricz szerelmi és magánéleti válsága miatt kezdte írni. Cséve Anna irodalomtörténész, a Naplók szerkesztője korábban elmondta: az első kötetből kiderül Móricz írói jellegzetessége, vagyis mindig elrejtett egy-egy szót, mondatot feleségének, Holics Jankának, később új szerelmének a naplóban, és a jelzés megjelent a közönségnek szánt írásokban is. Az első naplót azért tartják krízisnaplónak, mert Móricz életének egyik legnehezebb időszaka volt az 1924-25-ös időszak. Hirtelen szerelemre lobbant Simonyi Mária színésznő iránt - mint írta, "beütött a tűzvész!" -, emiatt felesége, Holics Janka öngyilkosság közeli állapotba került.

Móricz kávéházakban, vonaton, hotelszobákban írt, a naplóírás segítségével vészelte át a magánéleti válságot.
Holics Janka 1925 áprilisában öngyilkos lett, az író kétségbeesett, sőt újabb szerelmi traumák sora következett. Színésznő szerelmétől is elbúcsúzott, mert a neki írt több mint 200 levelére tüntető hallgatás volt a válasz. Móricz Zsigmond végül mégsem adta fel, folyamatosan kereste Simonyi Máriát, felelevenítette a lebegtetett kapcsolatot, ugyanakkor érdeklődéssel fordult Magoss Olga felé, akivel intenzív levelezésbe kezdett. A feketeruhás nő című elbeszélésébe szőve mindkét nőnek üzent: Máriának, hogy "nem volt két hete feketében", Olgának pedig: "küldöm hálásan, ez maga." Máriának még az Est Lapokra és a Nyugatra is előfizetett, hogy a színésznő a közönségnek szánt írásokból olvashassa ki Móricz üzeneteit - sorolta a szerkesztő.
Cséve Anna úgy fogalmazott, hogy a nagyon őszinte, a magával is vívódó szerelmes férfi írásait olvashatja az érdeklődő a Naplók 1924-1925 címmel most megjelent első kötetben, amelyet még négy könyv követ majd a Noran 2004 Kiadó gondozásában.

Részletek a Naplókból:
"1904, szeptember

Édes Menyasszonyom!
Semmi se fáj nekem jobban, mint, hogy maguknál annyi baj is van, ami van. Az én boldogságom tizszerte nagyobb volna, ha ott ugyanolyan belső családi nyugalom, béke és egymásért való rajongás volna, mint amilyen nálunk van. Mert látom Édes, a te szomorúságodnak, szürke hangulataidnak és türelmetlen pillanataidnak az az egyetlen oka, hogy ott mindenki olyan...
Én téged szeretve nem azt kívánom, hogy elszakadj a tieidtől, Isten ments! De azt igen, hogy ti pont úgy legyetek énvelem, mint mi vagyunk teveled. Szerelmes Boldogságom!
Mi nem leszünk fakó, közönyös, követelő emberek, igaz? Nem! Mi nem ismerjük, milyen úgy az élet. Leszünk jók, egymást szerető, egymásért rajongók, ugye? Óh, Csókol szívből
Zsigád"

"1925,  április

Janka!             
Hogy történt az, hogy mi ekkora szerelemmel, ily holtfáradtan élünk? Hogy ekkora egymásra épített élettel minden pillanatban összeomolni érezzük az egészet?Ez egy lázas, öntudatlan és nagy szerelem volt...
Bár házasság előtt és még gyakrabban a házasság után rettenetes katasztrófák fenyegették ezt a viszonylatot. Ha maga olyat mondott, tett, ami nem fért össze az én általam kiépített ideállal, az őrület szelét éreztem. Itt kiegyezés nem volt lehetséges: engem meggyőzni épp oly kevéssé lehetett, mint magát, itt csak az összeomlás lehetett: a szerelem kényszerzubbonyt húzott rám."
BŐVEBBEN KEVESEBB

ELŐADÁSOK